159 zł
136 zł
LOW IG
-14%
199 zł
160 zł
Dla dwojga
-20%
119 zł
112 zł
Vege
-6%
119 zł
112 zł
Gluten free
-6%
119 zł
112 zł
Śródziemnomorska
-6%
119 zł
112 zł
Dla kobiet
-6%
119 zł
112 zł
Milk free
-6%
119 zł
112 zł
Dla mężczyzn
-6%
119 zł
112 zł
Vege & fish
-6%
159 zł
136 zł
Niedoczynność tarczycy
-14%
269 zł
168 zł
LOW IG
-38%
359 zł
213 zł
Dla dwojga
-41%
239 zł
153 zł
Vege
-36%
239 zł
153 zł
Gluten free
-36%
239 zł
153 zł
Śródziemnomorska
-36%
239 zł
153 zł
Dla kobiet
-36%
239 zł
153 zł
Milk free
-36%
239 zł
153 zł
Dla mężczyzn
-36%
239 zł
153 zł
Vege & fish
-36%
269 zł
168 zł
Niedoczynność tarczycy
-38%
529 zł
298 zł
LOW IG
-44%
649 zł
358 zł
Dla dwojga
-45%
419 zł
243 zł
Vege
-42%
419 zł
243 zł
Gluten free
-42%
419 zł
243 zł
Śródziemnomorska
-42%
419 zł
243 zł
Dla kobiet
-42%
419 zł
243 zł
Milk free
-42%
419 zł
243 zł
Dla mężczyzn
-42%
419 zł
243 zł
Vege & fish
-42%
529 zł
298 zł
Niedoczynność tarczycy
-44%
999 zł
319 zł
LOW IG
-68%
1199 zł
379 zł
Dla dwojga
-68%
799 zł
259 zł
Vege
-68%
799 zł
259 zł
Gluten free
-68%
799 zł
259 zł
Śródziemnomorska
-68%
799 zł
259 zł
Dla kobiet
-68%
799 zł
259 zł
Milk free
-68%
799 zł
259 zł
Dla mężczyzn
-68%
799 zł
259 zł
Vege & fish
-68%
999 zł
319 zł
Niedoczynność tarczycy
-68%